Te Koop

Kleverparkweg 8 zwart – Haarlem

€330.000,- k.k.

Omschrijving

BELEGGING:
Wij bieden een verhuurde winkelruimte aan in een gewilde buurt van Haarlem met een gevarieerd winkel aanbod, o.a. bakker, slager, groentewinkel, luxe modezaak, gezellige koffie/lunchroom en witgoedzaak. De Kleverparkbuurt is een sfeervolle buurt met bijpassend woning aanbod.

Kleverpark 8 zwart, is een winkel welke tot en met december 2023 verhuurd is aan Van Leeuwen Vleesch.
Huurgegevens op aanvraag verkrijgbaar.

KADASTRAAL:
Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend Kleverparkweg 8 zwart te 2023 CE Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie A nummer 5904 A-1.

LOCATIE:
Gelegen in de Kleverparkbuurt. Zeer goed bereikbaar, nabij treinstation NS, winkelstraat en centrumvoorzieningen.

PARKEREN:
Voor de deur geldt betaald parkeren.

BTW:
Niet van toepassing.

KOOPVOORWAARDEN:
• Waarborgsom:
Na ondertekening van de koopovereenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen een waarborgsom van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris.

• Erfdienstbaarheden/bijzondere bepalingen:
Zoals vermeld in de akte van levering. Op aanvraag verkrijgbaar.

• Splitsing in appartementsrechten:
Zoals vermeld in de splitsingsakte. Op aanvraag verkrijgbaar.

• Ouderdomsclausule:
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de
aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

• Asbestclausule:
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij verwijdering hiervan dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen genomen te worden.
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

• Bodeminformatie:
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

• Oplevering:
Het object zal worden verkocht en geleverd conform het principe “as is, where is”. Dit houdt in dat het object door koper wordt aanvaard in de bouwkundige, juridische, milieu technische en fiscale situatie zoals het is op de datum van overdracht c.q. oplevering, derhalve inclusief alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken, lasten, beperkingen en
verplichtingen. De verkoper zal aldus geen garanties verstrekken en zal geen enkeleaansprakelijkheid ter zake aanvaarden.

BEZICHTIGING:
Uitsluitend op afspraak.

Disclaimer:
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze omschrijving de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten en gebreken, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Kenmerken

Functie Belegging
Plaats Haarlem

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Vraag de brochure aan

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Delen