Te Koop

Leidsevaart 570 -572 – Haarlem

€400.000,- k.k.

Omschrijving

Twee samengevoegde bedrijfs-appartementsrechten met woonbestemming.

Een bedrijfsruimte, thans bestaande uit een garagebedrijf.

Bedrijfsruimte:
Entree, bedrijfsruimte, kantoorruimte en toilet.
Het geheel bestaat uit twee appartementsrechten waar qua bestemming twee benedenwoningen van gemaakt kunnen worden. Percelen zijn nu vol gebouwd maar rekening houdende met maximaal woonoppervlak én een buitenruimte blijft er per woning ca. 65 m² GO aan woonoppervlak over. De appartementsrechten worden “as-is-where-is” verkocht en opgeleverd en koper dient zelf voor eventuele toestemming en vergunning voor gebruik woonruimte te zorgen.

KOOPVOORWAARDEN:
• Waarborgsom:
Na ondertekening van de koopovereenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen een waarborgsom van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris.

• Erfdienstbaarheden/bijzondere bepalingen:
Zoals vermeld in de akte van levering. Op aanvraag verkrijgbaar.

• Ouderdomsclausule:
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de
aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

• Asbestclausule:
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij verwijdering hiervan dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen genomen te worden. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

• Bodeminformatie:
Wat betreft de bodemgesteldheid verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de omgevingsrapportage van de gemeente Haarlem d.d. 15 juli 2014. Op aanvraag verkrijgbaar.

Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

BEZICHTIGING:
Uitsluitend op afspraak.

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Plaats Haarlem

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Vraag de brochure aan

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Delen

Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook