Verkocht

Molukkenstraat 22 + 22-A – HAARLEM

€1.095.000,- k.k.

Omschrijving

Een geheel te renoveren bedrijfsruimte tot woning (is onder voorbehoud van bezwaar termijn een omgevingsvergunning verleend) van ca. 184 m² met bovenwoning van ca. 146 m².
De Molukkenstraat is één van de breedste straten van de Indische buurt, met mooie oude bomen en vrij parkeren voor de deur. Supermarkten en de winkels van de Cronjéstraat bevinden zich om de hoek. Het NS-station en de oude binnenstad van Haarlem zijn op loop- en fietsafstand.

KADASTRALE GEGEVENS:
Het gebouw, bestaande uit een bedrijfsruimte op de parterre en de daarboven gelegen woning, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Molukkenstraat 22 ZW en 22 RD te 2022 CC Haarlem, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie B, nummer 11353, groot twee are en tweeëntwintig centiare.

DATAROOM:
In de dataroom vindt u stukken zoals kadastrale stukken, plattegronden, bodemtoets en foto’s.
Een link naar de dataroom kunt u per e-mail aanvragen.

Het object dient te worden aanvaard onder gestanddoening worden verkocht en geleverd conform het principe “as is, where is”. Dit houdt in dat het object door koper wordt aanvaard in de bouwkundige, juridische, milieu technische en fiscale situatie zoals het is op de datum van overdracht c.q. oplevering, derhalve inclusief alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken, lasten, beperkingen en verplichtingen. De verkoper zal aldus geen garanties verstrekken en zal geen enkele aansprakelijkheid ter zake aanvaarden.

KOOPVOORWAARDEN:
• Waarborgsom:
Na ondertekening van de koopovereenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen een waarborgsom van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris.

• Erfdienstbaarheden/bijzondere bepalingen:
Zoals vermeld in de akte van levering. Op aanvraag verkrijgbaar.

• Ouderdomsclausule:
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de
aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

• Asbestclausule:
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij verwijdering hiervan dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen genomen te worden. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

• Bodeminformatie:
Wat betreft de bodemgesteldheid verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de bodemtoets d.d. 20 april 2021.
Op aanvraag verkrijgbaar.
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

• Oplevering: in overleg.

BEZICHTIGING:
Uitsluitend op afspraak.

Disclaimer:
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze omschrijving de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten en gebreken, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Voorzieningen
  • Overheaddeuren
  • Betonvloer
  • Toilet
  • Pantry
Energielabel G
Plaats Haarlem

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Vraag de brochure aan

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Delen