Veiling

Wateringweg 141 – Haarlem

Omschrijving

Online executieveiling, in opdracht van de hypotheekhouder van de Wateringweg 105 te Haarlem.
Openbare verkoop ('executoriale Verkoping, ex art. 3:268 juncto 3:254 BW’).

Veilingdatum: donderdag 23 februari 2023 vanaf 10.30 uur, bij inzet en afslag, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Notariskantoor Van der Stap te Rotterdam.

Registergoed:
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte en alles wat daar verder bij hoort, plaatselijk bekend Wateringweg 141 te Haarlem kadastraal bekend Haarlem sectie N nummer 1653 index A-11 met de zich daarop bevindende opstal bestaande uit een kantoorunit op de begane grond en 1e etage. Het appartementsrecht maakt ook uit een twee/zestigste (2/60) onverdeeld aandeel in gemeenschap van het complex bedrijfsverzamelgebouw aan de Wateringweg 87 tot en met 155 te Haarlem inclusief gezamenlijke ingang en parkeerplaatsen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie N, nummer 1649, groot drieënveertig are drie centiare.

BIJZONDERHEDEN:
* Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de site van BVA auctions;
* bezichtigen is niet mogelijk;
* stukken zijn op te vragen bij de makelaar;
* het metrage is een aanname;
* de appartementsrechten A-29 (huisnummer 105) en A-11 (huisnummer 141) worden afzonderlijk geveild.

Disclaimer:
Onder andere de opgegeven maten zoals oppervlakten en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Ter zake van de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Functie Kantoorruimte
Voorzieningen
  • Toilet
  • Pantry
  • Verwarming
Plaats Haarlem

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Vraag de brochure aan

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Delen