TAXATIES

De vraag naar de waarde van het onroerendgoed kan in veel gevallen van belang zijn. Bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van een object, financiering, verzekeringen, WOZ-waarde of bij een erfenis. Met behulp van een taxatie krijgt u een realistisch oordeel en inzicht in de actuele waarde van uw vastgoedportefeuille. Zo heeft u de mogelijkheid om een goed onderbouwde strategie in vastgoed te maken. Het is van belang dat een taxatierapport wordt opgesteld door een beëdigd taxateur want de gevolgen van een onjuist portefeullie-waardering zijn enorm.

 

 

 

Wagenhof Real Estate voldoet aan de hoogste eisen en standaarden in de markt. Onze taxateurs zijn NRVT -geregistreerd en onze rapporten worden door alle instanties geaccepteerd. Ook zijn we aangesloten bij TMI, het Taxatie Management Institiuut, zodat we een hoogwaardige kwaliteit leveren.

Wanneer heeft u een taxatie nodig?

Wagenhof Real Estate taxeert alle soorten commercieel vastgoed. Vaak is het zo dat een instantie vraagt om een taxatie. Hieronder vindt u een paar voorbeelden van situaties waarin een taxatie nodig is:

Er rust een hypotheek op uw pand. De bank zal bij een aanvraag of periodiek de waarde van het (onder)pand willen weten. Banken stellen echter hoge eisen aan taxateurs. Wagenhof Taxaties is voor bijna alle banken en financiële instellingen geaccrediteerd. Vooraanstaande banken oordeelden dat ons taxatiekantoor voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Wij mogen daarom taxaties uitvoeren voor o.a.:

 

Voor ondernemers kan het van belang zijn inzicht te hebben in de actuele marktwaarde van vastgoed voor allerlei fiscale aspecten. Bijvoorbeeld voor de balans, de fiscus, of voor overnames en fusies. Wagenhof Real Estate kan deze taxatie voor u doen.

Soms is er sprake van bijvoorbeeld een transactie van commercieel vastgoed tussen familieleden, met elkaar gelieerde vennootschappen, bij herinvesteringen, of wanneer u de WOZ-waarde wilt toetsen. In al die gevallen kan een taxatierapport van uw bedrijfsmatig vastgoed ervoor zorgen dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Er zijn een aantal situaties denkbaar dat het nodig is om de huurwaarde te bepalen:

Wanneer u op het punt staat om een pand opnieuw te verhuren of te huren, hebt u een reëele inschatting van de markthuur nodig.

Soms bestaat er een wettelijke basis voor een huurprijsaanpassing

Soms geven contracten de mogelijkheid om de huurprijs tussentijds aan te passen. Vaak is hiervoor een deskundigen-rapport noodzakelijk.

Wagenhof adviseert bij taxaties

De taxateurs van Wagenhof Real Estate hebben jarenlange ervaring. U kunt hun expertise gebruiken voor onderzoek en advies over uiteenlopende vastgoed vraagstukken, ook wel Due Diligence genoemd. Een taxatierapport kan het beste middel zijn dat u in handen hebt om vooraf in te spelen op belangrijke zaken. Een gekwalificeerde taxateur heeft specifieke expertise waarmee hij of zij zich onderscheidt. Bij aankoop van een beleggingspand wilt u bij voorkeur alles weten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Of door in het voortraject van bijvoorbeeld projectontwikkeling een geregistreerd taxateur in te zetten, kunt u advies op maat krijgen waarmee u zeker bent van uw investering.

Soorten Due Dilligence

Neem contact op