Privacyverklaring Wagenhof Groep B.V.

De Wagenhof Groep B.V (hierna te noemen ‘Wagenhof’) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden kan de Wagenhof Groep B.V. uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van Wagenhof. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘Wagenhof’ staat, wordt Wagenhof Groep B.V. en/of een aan haar gelieerde vennootschap bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. (‘NVM’) (waar Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. lid van is) en aan brainbay B.V. (‘Brainbay’), een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/Brainbay met deze gegevens doet. Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Van welke diensten van Wagenhof maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Wagenhof.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of in bruikleen geven en geeft daarbij opdracht aan Wagenhof:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren of in bruikleen geven. Zie 2.


U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Wagenhof:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren of in bruikleen nemen. Zie 4.


U wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Wagenhof:

 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.


Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet Wagenhof ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Wagenhof.
  Zie 8.
 • U wilt een koop-, huur- of bruikleenwoning bezichtigen die via Wagenhof wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt een woning kopen die via Wagenhof wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt een woning huren of in bruikleen nemen die via Wagenhof wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of in bruikleen geven en geeft daarbij opdracht aan Wagenhof:

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren of in bruikleen geven. Zie 11.


U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Wagenhof:

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.


U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen, huren of in bruikleen nemen en geeft daarbij opdracht aan Wagenhof:

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren of in bruikleen nemen. Zie 13.


Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet Wagenhof ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

  • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Wagenhof.
   Zie 8.
  • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop, huur of bruikleen bezichtigen welke via Wagenhof wordt aangeboden. Zie 5.
  • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Wagenhof wordt aangeboden. Zie 14.
  • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren of in bruikleen nemen die via Wagenhof wordt aangeboden. Zie 15.

Gegevensverstrekking aan NVM/Brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/Brainbay. De NVM/Brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM/Brainbay met de verstrekte gegevens doet.

NVM/Brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM  brainbay B.V.
KvK 40476604
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl
KvK 71551034
Fakkelstede 1
3431 HZ Nieuwegein
support@brainbay.nl


NVM/Brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus

Wagenhof en NVM/Brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wagenhof verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. Wagenhof besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Wagenhof.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Wagenhof van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de Wagenhof.
NVM/Brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM/Brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met Wagenhof die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Wagenhof. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Wagenhof, neem dan eerst contact op met Wagenhof. Mocht u er met Wagenhof niet uitkomen, dan kunt u indien uw wederpartij Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. is contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl . In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast in alle gevallen het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Wagenhof de gegevens?

Wagenhof bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Wagenhof echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Wagenhof 20 jaar, omdat Wagenhof gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat Wagenhof de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Wagenhof 5 jaar.

1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.a3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.a20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

Indien dat met Wagenhof is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Wagenhof. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a, d, e20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).c5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen.b20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.a20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning.e2 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt. geen3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aNVM/Brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bNotaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
cFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
dBezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
efunda

2. U verhuurt uw woning of geeft deze in bruikleen en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u indien van toepassing verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
De reden van verhuur. a3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met Wagenhof is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Wagenhof. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
 a, c, d20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.a3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder/bruikleennemer.c20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst/bruikleenovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.c20 jaar
Wanneer de woning is verhuurd/in bruikleen is gegeven, de huurprijs en huurconditiesa3 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw woning.d2 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt. geen3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aNVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bHuurder/bruikleennemer, meetbureau, fotograaf
cBezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
dfunda

3. Ubent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).b5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen.c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.d2 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt. geen3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aVerkoper, verkoopmakelaar
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
cNotaris, verkoper, verkoopmakelaar
dfunda

4. U bent op zoek naar een huurwoning of bruikleenwoning en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning of bruikleenwoning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de  huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.b2 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt. geen3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aVerhuurder, verhuurmakelaar, bruikleengever
bfunda

5. U wilt een koop-, huur- of bruikleenwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via Wagenhof wordt aangeboden

In dit contact maakt Wagenhof bezichtigingsafspraken, geeft Wagenhof u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Wagenhof vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.a1 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt.a1 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aVerkoper, verhuurder of bruikleengever van pand

6. U wilt een woning kopen die via Wagenhof wordt aangeboden

Voor dit contact staat Wagenhof met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Wagenhof de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
Uw mening over de woning.b3 jaar
Gegevens over de biedingen.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).d5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen.c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.a20 jaar
De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop- of huurwoning.a3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden.a3 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt.b3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aNVM/Brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bVerkoper
cNotaris, aankoopmakelaar
dFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

7. U wilt een woning huren of in bruikleen nemen die via Wagenhof wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder of bruikleengever voldoet en om namens de verhuurder of bruikleengever de huurovereenkomst dan wel bruikleenovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.a3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder/bruikleengever voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder/bruikleengever. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst/bruikleenovereenkomst  op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaar
Overige informatie die u aan uw Wagenhof verstrekt.a3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aVerhuurder/bruikleengever

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Wagenhof

Het doel van dit contact is dat Wagenhof u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. geenTot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geenTot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt. geenTot intrekking van toestemming

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat Wagenhof voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a20 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.a20 jaar
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet meldenb5 jaar
Overige informatie die u aan uw Wagenhof verstrekt. geen20 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aValidatie instituut op taxaties
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
De reden van verkoop. a3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.a20 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

Indien met Wagenhof is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van Wagenhof. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a, d20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.c5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen.b20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.a20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van het pand.e2 jaar
Overige informatie die u aan uw Wagenhof verstrekt. geen3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aNVM/Brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bNotaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
cFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar
dBezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
efunda

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed of geeft dit in bruikleen en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder/bruikleennemer en voor u een goede huurovereenkomst dan el bruikleenovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
De reden van verhuur/bruikleengeving a3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te huur/ter bruikleengeving staat of heeft gestaan.a3 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het pand.
a, c20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.a3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder/bruikleennemer.c20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst/bruikleenovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.c20 jaar
Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de huurcondities.a3 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw pand.d2 jaar
Overige informatie die u aan uw Wagenhof verstrekt. geen3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aNVM/Brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bHuurder, meetbureau, fotograaf
cBezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar
dfunda12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.c20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop. geen3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting.c3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.b5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.d20 jaar
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.geen20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.e2 jaar
Overige informatie die u aan uw Wagenhof verstrekt. geen3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aNVM/Brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
cVerkoper, verkoopmakelaar
dNotaris, verkoper, verkoopmakelaar
efunda

13. U bent op zoek naar een huurpand of bruikleenpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor Wagenhof ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst/bruikleenovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. geen3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting.a3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst/bruikleenovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.a20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.b2 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt. geen3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aVerhuurder, verhuurmakelaar, bruikleengever
bfunda

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Wagenhof wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Wagenhof wordt aangeboden. Voor dit contact staat Wagenhof met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Wagenhof de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt Wagenhof ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand.b3 jaar
Gegevens over de biedingen.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.d5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen.c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.a3 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt.b3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aNVM/Brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bVerkoper
cNotaris, koper, aankoopmakelaar
dFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren of in bruikleen nemen die via Wagenhof wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren of in bruikleen nemen die via Wagenhof wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder/bruikleengever voldoet en om namens de verhuurder/bruikleengever de huurovereenkomst dan wel bruikleenovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Uw eisen aan de huisvesting.a3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder/bruikleengever voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder/bruikleengever. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkoms/bruikleenovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.a20 jaar
Overige informatie die u aan Wagenhof verstrekt.a3 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
aVerhuurder, verhuurmakelaar, bruikleengever

 

 1. U schakelt Wagenhof in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.

Het doel dat Wagenhof voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij Wagenhof
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens, jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. a20 jaar

 

 Ontvangers van gegevens
a Vereniging van Eigenaren, terreinbeherende organisaties, zoals particuliere grondeigenaren, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, Pro-rail en dergelijke bedrijven.

Gegevensgebruik door de NVM/Brainbay

Wagenhof verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/Brainbay.
NVM/Brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/Brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via Wagenhofs worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

.

A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij Wagenhof

Wagenhof verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/Brainbay.
NVM/Brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/Brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via Wagenhofs worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

.

B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via Wagenhof wilt verkopen/verhuren/in bruikleen geven kunnen deze in  overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, transactiedatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via Wagenhof te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend  goed markt mogelijk.
De NVM/Brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

 • NVM-taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-Makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-Makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken
De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.  

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM/Brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.