Antwoorden op 3 veelgehoorde vragen over de recente box 3-uitspraak

6 juni heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over hoe momenteel het box 3-inkomen wordt berekend. We kunnen ons goed voorstellen dat u zich afvraagt welke invloed deze uitspraak heeft op u als belegger. Vandaar dat we hieronder 3 veelgestelde vragen voor u beantwoorden.

Wat is er precies beslist?

De Hoge Raad heeft beslist dat de Staat benadeelde vermogenden moet compenseren voor te veel betaalde belasting in box 3. Het betreft gevallen waarin het geschatte rendement waarmee de Belastingdienst rekende hoger uitviel dan het daadwerkelijk behaalde rendement. Al in 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de in 2017 ingevoerde heffing op fictief rendement juridisch onhoudbaar was. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Hoge Raad voerde het kabinet daarop de Wet rechtsherstel box 3 in. Maar ook deze herstelwet maakt volgens de Hoge Raad onterecht onderscheid tussen verschillende groepen beleggers. Vandaar dat de Hoge Raad nu een streep heeft gezet door deze discriminerende wet.

Wat kan ik doen?

Als uw daadwerkelijk behaalde rendement lager was dan het fictieve rendement, kunt u compensatie aanvragen voor niet-definitieve belastingaanslagen vanaf 2017. Wel moet u zelf de hoogte van uw werkelijke rendement kunnen aantonen. Hierbij gaat het om het gehele nominale vermogen, inclusief banktegoeden en zonder aftrek van het heffingsvrije vermogen. Dit behelst niet alleen voordelen uit vermogensbestanddelen, zoals rente, dividend en huur, maar ook positieve en negatieve waardeveranderingen van die vermogensbestanddelen alsook ongerealiseerde waardeveranderingen. Met kosten wordt geen rekening gehouden, met rente van schulden die tot het box 3-vermogen behoren wel.

Hoe gaat het nu verder?

Experts verwachten dat deze zaak nog een staartje gaat krijgen. Zo stuit de bepaling dat kosten niet mogen worden meegenomen bij het berekenen van het werkelijke rendement op veel verzet. Verdere procedures zijn dan ook niet uitgesloten. Bovendien verwacht het ministerie van Financiën nog weken nodig te hebben om de uitspraak van de Hoge Raad te bestuderen. Ook bestaat er nog geen formulier waarmee belastingplichtigen hun daadwerkelijk behaalde rendement kunnen doorgeven, dus hier zal de Belastingdienst werk van moeten gaan maken. In de tussentijd hoeft u niets te doen. Zodra er meer duidelijk is, worden getroffenen per brief geïnformeerd door de Belastingdienst.

Gerelateerde ontwikkelingen

Wilt u op de hoogte worden gehouden van deze en andere voor vastgoedbeleggers interessante en relevante ontwikkelingen? Volg ons dan op social media of schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Zo mist u nooit iets en bent u altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen.

Categorie

Datum

Delen

Delen