De vier punten uit het coalitieakkoord met de meeste impact op VvE’s

De vier punten uit het coalitieakkoord met de meeste impact op VvE’s

16 mei hebben de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hun zogenoemde hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Dit coalitieakkoord en zijn budgettaire bijlage bevatten verscheidene wijzigingen die VvE’s en appartementseigenaren raken. Deze vier veranderingen gaan ons inziens de grootste gevolgen hebben:

  1. Er is een streep gezet door de rendementseis die vanaf 2026 voor de meerderheid van de woningeigenaren zou gaan gelden. Daarmee vervalt de toekomstige verplichting om bij vervanging van een cv-ketel een hybride warmtepomp of duurzamer alternatief te (laten) installeren.
  2. De eerste twee belastingschijven voor aardgas gaan volgend jaar met 2,8 cent per m3 omlaag. Ook wordt de in de Voorjaarsnota aangekondigde tariefverhoging van de derde, vierde en vijfde schijf teruggedraaid.
  3. Het box 3-percentage wordt verlaagd. Hiertoe wordt structureel 100 miljoen euro vrijgemaakt.
  4. De salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt per 1 januari 2027 afgeschaft. Van een overgangsregeling zal geen sprake zijn.

Uiteraard zal de invloed van deze maatregelen per VvE verschillen en zijn eventuele aanpassingen nooit uitgesloten. Relevante ontwikkelingen op dit gebied delen we vanzelfsprekend met onze volgers. Zorg dus dat u ons volgt op social media. Dan bent u altijd goed op de hoogte.

Categorie

Datum

Delen

Delen