Drie belangrijkste btw-wijzigingen voor vastgoedbeheerders en -verhuurders

Sinds begin dit jaar is het nieuwe btw-besluit over het leveren en verhuren van onroerende zaken van kracht. Van de vele in dit besluit vervatte wijzigingen zijn er drie waarvan vastgoedbeheerders en -verhuurders de meeste impact gaan ondervinden. Deze drie wijzigingen lichten we kort voor u toe.

Btw-behandeling servicekosten

Het nieuwe besluit beschouwt servicekosten, bij commercieel vastgoed én woningen, als prestaties die losstaan van de huur. Hierdoor moet van geval tot geval en per servicekosten-type worden gekeken of deze kosten in de huur opgaan of als afzonderlijke, btw-belaste dienstverlening gelden. Vanwege de ingrijpende administratieve gevolgen van deze wijziging mag tot 1 januari 2025 de oude regel(ing) worden gehanteerd.

Verhuur niet-geïntegreerde zonnepanelen

Volgens het nieuwe besluit zijn niet-geïntegreerde zonnepanelen (d.w.z. zonnepanelen die niet ook als dakbedekking fungeren) die mee worden verhuurd met de woning waarop of waarbij ze liggen, vrijgesteld van btw. Er geldt echter een overgangsregeling voor verhuurders die vóór 2023 de btw op de aanschaf van zonnepanelen in aftrek hebben gebracht.

Btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht

Volgens het nieuwe besluit blijft het mogelijk om met terugwerkende kracht voor btw-belaste verhuur te kiezen. Als er ondanks formele onjuistheden gehandeld wordt alsof er rechtsgeldig voor btw-belaste verhuur gekozen is, geldt er geen limiet meer voor de periode waarin de btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht kan worden toegepast. Als er niet (wordt gehandeld alsof er rechtsgeldig) is geopteerd voor btw-belaste verhuur, geldt net als voorheen een maximumtermijn van drie maanden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze wijzigingen? Of zit u met andere vastgoedvragen? Treed met ons in contact en dan helpen we u vrijblijvend verder. Wagenhof Real Estate heeft dankzij jarenlange ervaring in de vastgoedbranche een uitmuntende reputatie en uitgebreide expertise opgebouwd. Ons deskundige team neemt uw vastgoedvraagstuk graag in behandeling.

Categorie

Datum

Delen

Delen