Verduurzamen voordeliger dan ooit voor VvE’s

Goed nieuws voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties: de SVVE-regeling (Subsidie Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars) is per 1 januari uitgebreid.

2024 leent zich dan ook uitstekend voor het uitvoeren van duurzaamheidswerkzaamheden. Benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie? We zetten alle voorwaarden voor u op een rijtje.

De nieuwe SVVE-regeling loopt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2027. Tijdens deze periode kunt u subsidie aanvragen voor:

 • advies over de bouwkundige en energetische staat van gebouwen;
 • energiescans;
 • energieadvies;
 • duurzame meerjaren-onderhoudsplannen (DMJOP);
 • asbestinventarisatie;
 • gevelonderzoek;
 • betonschade-onderzoek;
 • ventilatieonderzoek;
 • flora- en faunaonderzoek;
 • brandveiligheidsonderzoek;
 • gelijkwaardigheidsonderzoek;
 • installatieadvies;
 • financieel haalbaarheidsonderzoek voor minstens 2 verduurzamingsmaatregelen;
 • procesbegeleiding bij het besluitvormingsproces.

Als u voor een of meer van de bovenstaande adviezen en/of onderzoeken een subsidieaanvraag wilt indienen, dient u op een aantal zaken te letten. Uw aanvraag wordt namelijk alleen in behandeling genomen als:

 • het één gebundelde aanvraag voor alle adviezen en/of onderzoeken voor uw VvE-gebouw(en) betreft;
 • er nog niet eerder SSVE is uitgekeerd voor het(/de) betreffende gebouw(en);
 • uw VvE minstens één koopwoning omvat met een eigenaar-bewoner die deze woning als hoofdverblijf heeft (aangemerkt bij de gemeente);
 • u deze na afloop van de werkzaamheden hebt ingediend voorzien van de relevante facturen en betaalbewijzen;
 • de adviezen en/of onderzoeken na 1 januari 2024 hebben plaatsgevonden (m.u.v. het energieadvies en DMJOP);
 • deze maximaal twee jaar na de adviezen en/of onderzoeken is ingediend.

Naast deze algemene voorwaarden gelden er specifieke voorwaarden per advies en/of onderzoek. Deze zijn te vinden op SVVE: voorwaarden verduurzamingsonderzoek en -advies (rvo.nl).

Indien uw aanvraag aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet, krijgt u 75% van het factuurbedrag (incl. btw) vergoed met een maximum van:

 • € 10.000 in het geval van maximaal 10 woningen;
 • € 15.000 in het geval van 11 t/m 30 woningen;
 • € 20.000 in het geval van minimaal 31 woningen.

Het loont dus zeker de moeite om een SSVE-aanvraag in te dienen namens uw VvE. Over VvE’s gesproken, wist u dat u ook voor professioneel VvE-beheer bij Wagenhof terechtkunt? In onze  brochure VvE-beheer vindt u meer informatie over wat we voor u kunnen betekenen als VvE-beheerder.

Categorie

Datum

Delen

Delen