Wet betaalbare huur: drie veelgestelde verhuurdersvragen beantwoord

Op 25 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet betaalbare huur. Of de wet ook daadwerkelijk ingevoerd gaat worden, hangt onder andere af van de Eerste Kamer, die zich vandaag voor het eerst over het wetsvoorstel gaat buigen. We kunnen ons goed voorstellen dat u zich afvraagt wat een eventuele invoering van deze wet voor u als verhuurder betekent. Vandaar dat we drie veelgehoorde vragen voor u hebben beantwoord.

Met hoeveel mag ik de huur maximaal verhogen?

Als de Wet betaalbare huur wordt doorgevoerd, wordt er een nieuwe sector ingevoerd: de middenhuursector. Ook veranderen dan de maximale huurverhogingen voor zelfstandige woonruimtes met een kale huurprijs van € 879,66 tot € 1157,95 en een op of na 1 juli 2024 afgesloten contract. Voor de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli 2024 tot 1 januari 2025 gaat een maximum van 6,8% gelden. Per 1 januari 2025 moet het maximale huurverhogingspercentage worden gebaseerd op de cao-loonontwikkeling van december 2023 tot december 2024. Echter, de huren van de eerste middenhuurcontracten (vanaf 1 juli 2024 en de maanden erna) zullen in de meeste gevallen pas op 1 juli 2025 voor het eerst worden verhoogd. Als verhuurder is het zaak dat u de bovenstaande wettelijke normen respecteert bij het vaststellen van de huur(verhogingen) per 1 juli 2024 en 1 januari 2025.

Welk indexatiepercentage moet ik toepassen?

Als onderdeel van de Wet betaalbare huur wordt het Woningwaarderingsstelsel (WWS) gemoderniseerd. Dit stelsel bepaalt het puntenaantal en de maximale huurprijs van een woning. Deze maximumprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Het indexatiepercentage per 1 juli 2024 hangt af van wanneer de Wet betaalbare huur wordt ingevoerd. Als de wet op 1 juli 2024 ingaat, worden de maximale huurprijzen van zelfstandige woonruimtes per 1 juli 2024 met 3,1% (de halve inflatie van januari tot juli 2023) en per 1 januari 2025 met de inflatie van juli 2023 tot juli 2024 geïndexeerd. Als de wet later of niet ingaat, worden de maximumprijzen per 1 juli 2024 met 3,8% (de inflatie van 2023) geïndexeerd. Vraagt u momenteel een huurprijs rond de maximumgrens, dan kunt u dus het beste het lagere indexatiepercentage (3,1%) hanteren. Zo voorkomt u dat u de huurprijs later alsnog moet verlagen.

Hoe en wanneer kan ik me het beste voorbereiden?

Welke voorbereidingen u moet treffen, verschilt naargelang het huurcontract. Voor op of na 1 juli 2024 afgesloten huurcontracten geldt dat u de huurder een puntentelling moet verstrekken waaruit blijkt hoeveel punten de woning heeft en welke maximale huurprijs daarbij hoort op basis van het WWS. Overschrijdt u deze maximumprijs, dan kan de huurder naar de Huurcommissie stappen of de gemeente u beboeten. Voor bestaande huurcontracten worden twee ingangsdata gehanteerd. In het geval van een zelfstandige woonruimte die volgens de oude regels al gereguleerd was, gaat de Wet betaalbare huur op 1 juli 2024 in. In het geval van een zelfstandige vrijesectorwoning die op of na 1 juli minder dan 144 punten heeft, gaat de wet pas op 1 juli 2025 in. Op overige zelfstandige woningen met een bestaand contract is de Wet betaalbare huur niet van toepassing.

Hoe gaat het nu verder?

Dat weten we pas nadat de Eerste Kamer een definitieve uitspraak heeft gedaan over het wetsvoorstel. Wilt u op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen omtrent de Wet betaalbare huur en ander vastgoed-gerelateerd nieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief of houd onze socials (LinkedIn, Facebook en Instagram) in de gaten. Via onze kanalen informeren we onze volgers over nieuwswaardige gebeurtenissen op het gebied van makelaardij, beleggingen, taxaties, leegstandsbeheer, vastgoedbeheer en VvE-beheer.

Categorie

Datum

Delen

Delen