Zijn VvE-leden verplicht om mee te betalen aan verduurzamingswerkzaamheden?

Door de klimaatverandering komen verduurzamingswerkzaamheden alsmaar vaker voor. Zo ook bij VvE’s. Als VvE’s besluiten om hun pand te laten verduurzamen, zijn daar bijzondere uitgaven mee gemoeid. Het lijkt vanzelfsprekend dat ieder VvE-lid verplicht is daaraan mee te betalen. 

Maar is dat wel zo? Menige VvE heeft de bepaling De eigenaar die van zodanige maatregel geen voordeel trekt, is niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen in haar reglement staan. Hieruit zou kunnen worden opgemaakt dat de bijdrageplicht niet voor alle eigenaren geldt. Kunnen VvE-leden die menen geen voordeel van een verduurzamingsingreep te genieten inderdaad hun bijdrageplicht ontlopen?

Wagenhof Real Estate denkt van niet. En wel om drie redenen.

  1. De eerste reden is dat eigenaren wettelijk aansprakelijk zijn voor de kosten en schulden van hun VvE. De bovengenoemde zinsnede is dus in strijd met de wet en bijgevolg nietig.
  2. Als tweede reden beroept Wagenhof zich op jurisprudentie. In een discussie over nieuwe, voor gemeenschappelijk gebruik bedoelde installaties oordeelde het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch dat alle VvE-leden per definitie voordeel genieten als hun gebouw wordt geüpgraded.
  3. De derde en laatste reden is dat het weigerachtige eigenaren vrijstaat om dergelijke besluiten via de kantonrechter aan te vechten, waarbij de kans bestaat dat het besluit alsnog nietig wordt verklaard.

VvE beheer uit handen

Heeft u andere vragen omtrent VvE-beheer? Of bent u op zoek naar een professionele VvE-beheerder? Neem dan vooral contact met ons op. Wagenhof Real Estate heeft jarenlange ervaring als VvE-beheerder en biedt een uitgebreid dienstenpakket aan om u(w VvE) geheel te ontzorgen.

Categorie

Datum

Delen

Delen