Te Koop

Hoofdweg 88 – Lijnden

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
WONING MET LOODS EN ACHTERGELEGEN GRASLAND.
Een vrijstaand karakteristiek woonhuis op een ruim perceel met achtergelegen loods, paardenstallen en opslagplaatsen. Aan de achterzijde van de loods is een separaat perceel grasland gelegen ter grootte van 16.034 m2 dat in zijn geheel uitstrekt langs de achterzijde van de naastgelegen woningen. Direct grenzend aan de andere zijde van het grasland ligt Airport Business Park Lijnden, een bedrijventerrein met een mix van diverse bedrijvigheid.

Kenmerken woning
- Bouwjaar 1957
- Gebruiksoppervlak 141 m²
- Type vrijstaand woonhuis met 4 slaapkamers
- Voorzien van 18 zonnepanelen
- Oplevering leeg en vrij van huur
- Energielabel F
- Goede staat van onderhoud
- Eigen grond

Kenmerken loods
- Bestaande uit garage met kantoor, loodsen en paardenstallen
- Oppervlakte totaal ca 677 m²
- Dak recentelijk vervangen
- Redelijke staat van onderhoud
- Oplevering leeg en vrij van huur
- Eigen grond

Locatie
Deze unieke en multifunctionele combinatie van woonhuis, loods en grasland is gelegen in landelijk gebied net buiten Amsterdam, Badhoevedorp en Hoofddorp.

Kadastrale gegevens
Gemeente Haarlemmermeer
Sectie H
Nummer 11662 en 11663
Grootte 1.995 m2 en 16.034 m2

Bestemmingsplan
Perceel 11662: Wonen
Maximum bouwhoogte 9 mtr / maximum goothoogte 4 mtr
Luchtvaartzone LIB

Perceel 11663: Agrarisch
Specifieke vorm van recreatie; het houden van paarden
Luchtvaartzone LIB

Verkoopprocedure
Wagenhof Real Estate is door de eigenaar exclusief aangesteld om de verkoop van de woning met loods en achtergelegen perceel aan de Hoofdweg 88 te Lijnden te begeleiden. Het verkoopproces, op basis van de vrijblijvende informatie zoals weergegeven in deze aanbieding wordt uitgevoerd door middel van een openbare verkoop bij inschrijving. U kunt meer informatie vinden betreffende het object in de uitgebreide dataroom zoals juridische en technische informatie.

Wij nodigen u graag uit om een bieding uit te brengen middels het biedingsformulier dat u tevens kunt vinden in de digitale dataroom. Toegang tot de dataroom kunt u aanvragen per e-mail: info@wagenhof.nl

U kunt een bieding uitbrengen tot uiterlijk 22 juli 2024 17.00 uur.

U kunt uw bieding via email richten aan info@wagenhof.nl of schriftelijk
Wagenhof Real Estate
Maus Gatsonidesweg 8
2031 AG Haarlem

Bezichtiging
Op de volgende kijkdagen is er mogelijkheid tot bezichtiging.

Donderdag 4 juli van 10:00 tot 12:00 uur
Dinsdag 9 juli van 10:00 tot 12:00 uur

Gunning
Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor. Een definitieve overeenkomst en levering kunnen pas plaatsvinden na definitieve gunning door verkoper. Verkoper heeft het recht zonder opgaaf van redenen het verkoopproces (deels) op te houden, op te schorten, te staken en de registergoederen niet te gunnen en/of te gunnen aan een ander dan de inschrijver met het hoogste onvoorwaardelijke bod. Deze eventuele gunning zal uiterlijk 1 augustus aan partijen bekend gemaakt worden.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. In de eigendomsakte van de huidige eigenaar kunnen erfdienstbaarheden, kettingbedingen of bijzondere bepalingen vermeld staan. De eigendomsakte kunt u vinden in de dataroom.

As is, where is
Uitgangspunt van het concept koopovereenkomst is dat de onroerende zaak wordt verkocht volgens het “as is, where is” principe, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de datum van de overeenkomst met alle aan de onroerende zaak verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder de met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige aspecten van de onroerende zaak met uitzondering van hetgeen verkoper verklaart en garandeert.

Koper verklaart uitdrukkelijk ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak in verouderde staat is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe objecten. Verkoper staat dan ook niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijv. houtworm, boktor, zwam etc.).

Algemeen
Bovenstaande informatie is deels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens en dient vertrouwelijk behandeld te worden. Wagenhof Real Estate en/of eigenaar is niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de verstrekte gegevens.

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Voorzieningen
  • Overheaddeuren
  • Betonvloer
  • Toilet
  • Pantry
Plaats Lijnden

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Vraag de brochure aan

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Delen