Te Koop

Izaak Enschedeweg 48 – Haarlem

€1.225.000,- k.k.
Omschrijving

NIEUWBOUWOBJECT:
Een unieke gelegenheid: een veelzijdig nieuw te bouwen bedrijfspand in de Waarderpolder in Haarlem! Het pand is vergund op basis van de volgende indeling: ca. 365 m2 bedrijfsruimte op de begane grond en ca. 105 m2 kantoorruimte op de verdieping en wordt gebouw volgens de BENG-eisen. Er worden 5 parkeerplaatsen gesitueerd gelegen op eigen terrein. Het pand is ontworpen door De Koning Architecten en wordt gebouwd door aannemersbedrijf Van der Worp.

De Koning Architecten BV heeft zich laten inspireren door de vele bedrijven die al gevestigd zijn in de Waarderpolder. Het bedrijfspand is ontworpen met robuuste materialen zoals materialen als staal en aluminium. De uitstraling van het gemetselde bedrijfspand maakt onderdeel uit van de industriële omgeving. Het bedrijfspand heeft de verblijfsruimte aan de straatzijde. Hierdoor verkrijgt de straatzijde levendigheid. De (perspectief)tekeningen, artist impressies, foto’s en omslagtekeningen van het bedrijfspand dienen enkel ter illustratie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze tekeningen en/of foto’s, artist impressies.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het duurzaam gebouwde pand wordt voorzien van onder andere:
- een warmtepomp installatie voor het verwarmen én koelen middels vloerverwarming;
- het kantoor wordt voorzien van een PVC vloer, systeemplafond met ledverlichting en glad gestucte gesausde wanden;
- in de bedrijfshal zal de binnenzijde van de sandwich gevelbeplating zichtbaar zijn, afwerking in een nader te bepalen
  standaard kleur interieurcoating;
- elektrisch bedienbare overheaddeuren voorzien van loopdeur;
- een aantal zonnepanelen;
- mechanische ventilatiesysteem;
- lichtstraten voor daglichttoetreding;
- sanitaire voorzieningen gelegen op de entresolvloer voorzien van tegelvloer;
- keukenindeling op de entresolvloer voorzien van tegelvloer;
- technische ruimte voor de verwarmings- en ventilatieapparatuur;
- de aansluiting van nutsvoorzieningen (elektra/water/ internet) zijn verplicht en worden door de aannemer verzorgd. De
  kosten worden doorbelast aan koper.

De volledige technische omschrijving is op aanvraag beschikbaar

De omgevingsvergunning die nodig is voor de realisatie van de bouw is reeds verstrekt. Eventuele specifieke vergunningen voor het gebruik zal door koper moeten worden aangevraagd.

LOCATIE
De Waarderpolder in Haarlem biedt bedrijven een strategische locatie met uitstekende bereikbaarheid. Dankzij de centrale ligging en directe toegang tot snelwegen zoals de A9 en A200, kunnen bedrijven hier efficiënt goederen vervoeren en medewerkers gemakkelijk bereiken. Met een goed openbaar vervoersnetwerk, fietsvriendelijke infrastructuur, ruime parkeergelegenheid en nabijheid tot luchthavens zoals Schiphol, biedt de Waarderpolder een ideale zakelijke hub met naadloze verbindingen naar belangrijke infrastructuurpunten. Het Haarlem Businesspark vestigt circa 1.100 bedrijven, waaronder Ikea, Sligro, Gamma, Teva, Liander, The Idea Factory, Connexxion, Prins Staalhandel en MSD.

BEREIKBAARHEID
Haarlems enige businesspark heeft een eigen treinstation - Haarlem Spaarnwoude. Snelle busverbindingen van R-net zijn er onder meer met Schiphol, Amsterdam Bijlmer Arena, Amsterdam Zuid en IJmuiden. Haarlem heeft in totaal vijf R-netverbindingen (lijnen 300, 340, 346, 356 en 385) die alle vijf een halte hebben op NS station Haarlem Centraal. Vanaf de Haarlemse knooppunten rijd je met een lijnbus (lijn 15) of per (deel)fiets verder de Waarderpolder in. Met de fiets vanuit de stad of vanuit een van de omliggende gemeenten, rijd je over vrij liggende fietspaden naar je bestemming.

KOOPSOM
De koop-/aanneemsom bedraagt € 1.225.000,-- vrij op naam, te vermeerderen met BTW (thans 21%). De termijnregeling voor de verschuldigde betalingen is in het concept van de koop-/aannemingsovereenkomst opgenomen. Een kopie hiervan is op aanvraag beschikbaar.

Wel in koopsom inbegrepen zijn onder andere:
- koopsom van de bouwkavel;
- bouwkosten van de basisuitvoering van het bedrijfspand;
- architect, constructeur en overige adviseurs;
- verkoopkosten;
- notariskosten verband houdende met de juridische levering;
- eenmalige aansluitkosten elektra, water en riolering;
- legeskosten van de omgevingsvergunning;
- het opleveringsdossier;
- CAR-verzekering.

Niet in koopsom inbegrepen zijn onder andere:
- eventuele financieringskosten zoals afsluitprovisie en kosten hypotheekakte;
- eventuele meerwerkopties;
- omzetbelasting (BTW;)
- aansluiting van telefoon/internet;
- de entreegelden en abonnementskosten van het centrale antennesysteem (kosten in verband met de signaallevering);
- de inschakelkosten c.q. “koper” aansluitkosten in verband met de levering van elektra, water en signaallevering van het
  centraal antennesysteem;
- de kosten met betrekking tot gemeentelijke en provinciale belastingen en heffingen alsmede abonnementsgelden ten
  behoeve van alle aanvullende producten welke worden geïnd door het plaatselijke energiebedrijf.

De betaling vindt plaats in termijnen. De eerste termijn betreft de aankoop van de grond. Naar mate de bouw vordert worden de verschillende termijnen in rekening gebracht. In het geval er een hypothecaire lening is afgesloten zal de bank doorgaans de betalingen verrichten.

WAARBORGSOM
Koper dient binnen één maand na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst een waarborg- som ter grootte van 10% van de koopsom overmaken op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

KADASTRAAL:
Gemeente Haarlem, sectie N, nummer 1486, kadastrale grootte 480m².

BESTEMMING:
De grond valt onder de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder, vastgesteld op 14 september 2019 en heeft de enkelbestemming Bedrijventerrein (bestemd voor bedrijven/ bedrijfsactiviteiten tot en met milieu categorie 4.2).

ENERGIELABEL
Het nieuwe bedrijfspand wordt gebouwd volgens de wettelijke BENG eis. Hierdoor ontvangt u bij oplevering een energielabel met niveau A++++. Het definitieve label kan pas berekend worden als bekend is hoe het bedrijfspand precies wordt uitgevoerd en is dus mede afhankelijk van eventueel gekozen opties.

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN:
In de koop- en aannemingsovereenkomsten worden de rechten en verplichtingen van u als “Koper” en “Verkoper”, respectievelijk u als “Verkrijger” en de “Aannemer” vastgelegd. Door het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen van de V.O.N.-prijs, terwijl de verkoper en aannemer zich door medeondertekening verplichten tot de levering van de grond en tot de bouw van het bedrijfspand, mits aan alle opschortende voorwaarden voortvloeiende uit die overeenkomst is voldaan. De originele exemplaren worden naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van levering kan opmaken.

Bodeminformatie:
Wat betreft de bodemgesteldheid verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de bodemtoets van de Gemeente Haarlem d.d. 7 juni 2022 en het verkennend bodemonderzoek van APS Milieu B.V. d.d. juli 2022. Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

NOTARIS:
Jager & Stuijt & Einarson notarissen te Haarlem.

Disclaimer:
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze omschrijving de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten en gebreken, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Plaats Haarlem

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Vraag de brochure aan

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Delen