Te Koop

Palletweg 64 – Haarlem

€325.000,- k.k.

Omschrijving

Moderne bedrijfs-/kantoorruimte (ca. 112 m² op de begane grond en ca. 112 m² op de 1e verdieping) gelegen op het “Fleischman Park”, deel uitmakend van een bedrijfsverzamelgebouw (bouwjaar 2000) met afsluitbaar eigen terrein, gunstig gelegen aan de rand van het bedrijventerrein “de Waarderpolder” te Haarlem. Op loopafstand van het NS-station Spaarnwoude. Geen bewoning toegestaan.

KADASTRALE GEGEVENS:
Het bedrijfspand met onder- en omliggende grond, gelegen aan de Palletweg 64, 2031 DC Haarlem, kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie, O nummer 621, groot een are veertien centiare, met het een/zesenvijftigste (1/56e) onverdeeld aandeel in een perceel grond Palletweg te Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie O, nummer 627, groot elf are en negenentachtig centiare (mandelige tenaamstelling).

VOORZIENINGEN:
• Overheaddeur ca. 2,90 meter hoog;
• Toilet;
• 2 x pantry;
• Douche met vaste wastafel.

VVE KOSTEN
€ 286,74 per kwartaal, excl. BTW, ten behoeve van:
• Algemeen onderhoud terrein;
• Hekwerk;
• schilderwerk;
• dak onderhoud;
• Gemeenschappelijke terreinverlichting.

ENERGIELABEL:
Energielabel wordt aangevraagd.

LOCATIE:
Gelegen op het bedrijvenpark “de Waarderpolder” aan de rand van Haarlem en het Spaarne, het grootste bedrijvenpark van Zuid-Kennemerland. Er zijn ca. 850 bedrijven gevestigd, waar 12.000 mensen werken. Van kleinschalige studio’s en werkplaatsen tot omvangrijke bedrijven zoals bijv. grafische en farmaceutische bedrijven zijn er gevestigd.

BEREIKBAARHEID:
Eigen vervoer: via de Rijkswegen A5, A9 en A200 en de Provinciale wegen N200 en N208.
Openbaar vervoer buslijn 15 stopt voor de deur. Op 15 minuten loopafstand ligt NS Station Haarlem Spaarnwoude met een directe verbinding naar Amsterdam en Leiden/Den Haag. Op dit NS station stoppen ook buslijnen 2, 80 en 680 voor een verdere verbinding met de regio.

PARKEREN:
2 vaste parkeerplaatsen op voorgelegen mandelig terrein.

BTW:
Niet van toepassing.

KOOPVOORWAARDEN:
• Waarborgsom:
Na ondertekening van de koopovereenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen een waarborgsom van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris.

• Ouderdomsclausule:
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de
aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

• Erfdienstbaarheden/bijzondere bepalingen:
Zoals vermeld in de akte van levering. Op aanvraag verkrijgbaar.

• Bodeminformatie:
Wat betreft de bodemgesteldheid verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de
omgevingsrapportage van de gemeente Haarlem d.d. 9 mei 2022. Op aanvraag verkrijgbaar.
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

• Oplevering: In de huidige staat.

BESTEMMING:
Bestemmingsplan: Bedrijventerrein Waarderpolder, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18.2.2010 nummer 2010/12664, geeft o.a. aan bedrijven, zijnde een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, ontwerpen, bewerken, installeren, opslaan en/of verhandelen van goederen. Eventuele detailhandelsactiviteiten vinden daarbij uitsluitend plaats als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met die uitgeoefende handelingen.
Voor overig gebruik raadpleeg het bestemmingsplan.

BEZICHTIGING:
Uitsluitend op afspraak.

GEEN COURTAGE:
Mocht er door bemiddeling van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen dan bent u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd.

Disclaimer:
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze omschrijving de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten en gebreken, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Voorzieningen Overheaddeuren
Plaats Haarlem

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Vraag de brochure aan

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Delen