Te Koop

Vijfhuizerdijk 157 A+B – Vijfhuizen

€1.350.000,- k.k.
Omschrijving

OBJECT:
Op een goede locatie aan de rand van Haarlem gelegen multifunctionele bedrijfs-/ kantoorruimte met een directe ontsluiting naar de N205 en snelweg A9.

Het pand is gebouwd tegen de dijk van de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Om die reden heeft het aan de voorzijde één bouwlaag en aan de achterzijde drie bouwlagen. Aan de voorzijde bevinden zich drie kantoorkamers en een keuken/kantine.

Aan de achterzijde bevind zich een bedrijfshal van circa 5.60 meter hoog met overheaddeur dat voor diverse doeleinden geschikt is. Tevens is in de bedrijfshal een entresol gemaakt. Vanuit de bedrijfshal kan er doorgelopen worden naar het achterste deel van het pand waar drie ruime lagen met kantoor-/ bedrijfsruimtes zijn. Dit bouwdeel is via een zelfstandige entree toegankelijk.

Eventueel herontwikkeling naar woningen beperkt mogelijk. De gemeente staat positief tegenover een vergunning voor tijdelijke bewoning.

OPPERVLAKTE:
Totale oppervlakte ca. 1.190 m², verdeeld over:
- ca. 250 m² bedrijfshal;
- ca. 220 m² entresol in de bedrijfshal;
- ca. 720 m² kantoor/showroom.

VOORZIENINGEN:
- toiletgroepen;
- kantine;
- lichtstraten;
- gasheaters;
- cv installatie;
- elektrische overheaddeur;
- beveiligd met alarm;
- krachtstroom.

BEREIKBAARHEID:
Het bedrijfspand is goed bereikbaar door de ligging langs de N205, de provinciale weg vanuit Haarlem-Schalkwijk richting rijksweg A9.

BTW:
Niet van toepassing.

KOOPVOORWAARDEN:
• Waarborgsom:
Na ondertekening van de koopovereenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen een waarborgsom van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris.

• Erfpachtgegevens:
Het betreft een recht van erfpacht van het Hoogheemraadschap Rijnland. De canon bedraagt €1,17 p/m² perceel oppervlak; totaal 1266 m².

• Erfdienstbaarheden/bijzondere bepalingen:
Zoals vermeld in de akte van levering. Op aanvraag verkrijgbaar.

• Ouderdomsclausule:
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

• Asbestclausule:
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij verwijdering hiervan dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen genomen te worden. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

• Bodeminformatie:
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

• Oplevering: in overleg.

• Aanvaarding: in overleg.

BESTEMMING:
‘bedrijven 2’ conform bestemmingsplan Nieuwebrug 2006 vastgesteld op 22 november 2007 met nummer 2007/166962.
Gemeente staat positief tegenover transformatie naar woningen.

GEEN COURTAGE:
Mocht er door bemiddeling van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen dan bent u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd.

BEZICHTIGING:
Uitsluitend op afspraak.

Disclaimer:
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze omschrijving de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten en gebreken, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Voorzieningen
  • Lichtstraten
  • Overheaddeuren
  • Krachtstroom
  • Toilet
  • Pantry
Energielabel E
Plaats Vijfhuizen

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Vraag de brochure aan

Verhuur

8,8

Lokale marktkennis

9

Deskundigheid

8,9

Service en begeleiding

9

Prijs/ kwaliteit

8,3

Delen