Vastgoed-gerelateerde wetswijzigingen 2024

Er is weer een nieuw jaar aangebroken en dat gaat gepaard met tal van wetswijzigingen. De voor de vastgoedmarkt relevante wetswijzigingen lichten we hieronder voor u toe.

Nieuwe vermogensrendementsheffing

In overgang naar de nieuwe vermogensrendementsheffing (die op 1 januari 2027 ingaat) is het tarief in box 3 verhoogd van 32% (2023) naar 36% (2024). Tijdens de overgangsperiode wordt een onderscheid gemaakt tussen banktegoeden, overige bezittingen en schulden, waarbij banktegoeden minder zwaar worden belast dan overige bezittingen. Vermogen binnen VvE’s en op derdengeldenrekeningen van gerechtsdeurwaarders of notarissen wordt tijdens deze overbruggingsperiode gerekend tot de overige bezittingen, maar geplaatst onder de banktegoeden (en dus lager belast). Het heffingsvrije vermogen in box 3 is niet geïndexeerd en blijft daardoor steken op €57.000 en op €114.000 in het geval van een fiscaal partnerschap.

Invoering Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari is wet- en regelgeving over o.a. bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld en gemoderniseerd. Ter vervanging van www.ruimtelijkeplannen.nl is het Digitaal Stelsel Omgevingswet opgericht. Hierdoor kunnen er via één digitaal loket vergunningen worden aangevraagd en regels worden geraadpleegd. Daarnaast zijn er voortaan afzonderlijke vergunningen nodig voor technische bouwactiviteiten enerzijds en ruimtelijke bouwactiviteiten anderzijds. Tot slot is het bestemmingsplan overgegaan in het omgevingsplan.

Afschrijvingsbeperking bedrijfspanden

Vanaf 2024 wordt bij zowel de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting de WOZ-waarde als bodemwaarde gehanteerd voor afschrijvingen op bedrijfspanden. Deze afschrijvingsbeperking is van toepassing op alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt. Deze beperking geldt dus zowel voor gebouwen die in eigen gebruik of ter belegging zijn als voor gebouwen die in een IB-onderneming of Vpb-plichtig lichaam worden gebruikt.

Bezwaarprocedures minder lonend

In het nieuwe jaar wordt de proceskostenvergoeding in het geval van een bezwaar of beroep over de WOZ of bpm direct overgemaakt aan de burger of het bedrijf namens wie bezwaar is gemaakt. De hoogte van deze vergoeding is met ingang van het nieuwe jaar verlaagd.

Prijsverhoging sociale sector

Vanaf 1 juli 2024 gelden de volgende maximale huurprijsverhogingen voor sociale huurwoningen: €100 voor de hoge inkomens, €50 voor de hogere middeninkomens en €25 (in het geval van een maandhuur van maximaal €300) of 5,8% (in het geval van een maandhuur van minimaal €300) voor de lagere (midden)inkomens.

Prijsverhoging vrije sector

De huurprijs van vrijesectorwoningen mag vanaf 1 januari 2024 met maximaal 5,5% worden verhoogd.

Wet vaste huurcontracten

Met de invoering van de Wet vaste huurcontracten (waarschijnlijk op 1 april of 1 juli) zullen de meeste tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimtes worden afgeschaft.

BOR- en DSR-aanpassing

Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling geldt per 1 januari dat aan derden verhuurd onroerend goed als beleggingsvermogen wordt beschouwd.

Verlaging mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is verlaagd van 14% (2023) naar 13,31% (2024).

Bewezen resultaat. Meerwaarde voor uw toekomst.

Ook in 2024 kunt u bij Wagenhof Real Estate terecht voor zes expertises: makelaardij, beleggingen, taxaties, leegstandsbeheer, vastgoedbeheer en VvE-beheer. We horen graag hoe we u in het nieuwe jaar van dienst kunnen zijn. Bel ons op 023-532 55 33 of stuur een mail naar info@wagenhof.nl. En vergeet ook niet om onze socials in de gaten te houden. Zo blijft u gegarandeerd op de hoogte van alle ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

Bron: nvm.nl

Categorie

Datum

Delen

Delen